Domaine La Yole, Valras Plage, La Ferme, accueil

Juridische informatie

VERANTWOORDELIJKE EN REDACTEUR VAN DE SITE

SOC EXPLOITATION DOMAINE YOLE met een kapitaal van € 8.000,- en een maatschappelijke zetel:

Exploitatie domaine Yole

Domaine La Yole

34 350 Vendres

N° SIRET : 776 0944 190 0012
RCS : Béziers
Code APE : 6820 B
TVA : FR 29 776094419

Tel. : (+33 0)4 67 37 37 85
Web : https://www.campinglayole.nl/
Directrice van de publicatie : Laurence Gassier

Ontwerp en productie :

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers
Web : http://www.interaview.com

HOST

Gandi SAS, met een kapitaal van 800.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 423 093 456, met maatschappelijke zetel op het adres 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Paris France, telefoon +33 (0)1 70 37 76 61, host de website https://wwwcampinglayole.nl/

FOTO- EN VIDEOCREDITS

– La Yole
– Interaview Production

Foto’s van de regio

Golf Saint-Thomas à Béziers : © Pierre Martin / Comité Régional du Tourisme Occitanie
Abbaye de Fontfroide : © Pierre Martin / Comité Régional du Tourisme Occitanie
Grotte de Clamouse : © Pierre Martin / Comité Régional du Tourisme Occitanie
Canoë Grandeur Nature Roquebrun : © Pierre Martin / Comité Régional du Tourisme Occitanie
Aqualand : © Pierre Martin / Comité Régional du Tourisme Occitanie
Dinopark : © Pierre Martin / Comité Régional du Tourisme Occitanie
Europark Vias Plage : © Pierre Martin / Comité Régional du Tourisme Occitanie
Luna Park : © Pierre Martin / Comité Régional du Tourisme Occitanie
Sun Karting : © Pierre Martin / Comité Régional du Tourisme Occitanie

RESPECT VAN DE PRIVACY

Persoonlijke gegevens en cookies

SOC Exploitation Domaine Yole respecteert de bezorgdheid van de gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonlijke informatie.

SOC Exploitation Domaine Yole ziet erop toe dat zij de verplichtingen met betrekking tot de CNIL nakomt.

Als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de in 2004 gewijzigde Wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna de “Wet op de gegevensbescherming” genoemd) kan SOC Exploitation Domaine Yole persoonlijke gegevens (familienamen, voornamen) verzamelen, contactgegevens…) of niet-nominatieve (voorkeuren, favoriete informatie…) wanneer de gebruiker zijn website (hierna de “Site”) bezoekt om hem te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren en hem aandachtig te kunnen volgen.

1- DE ONTVANGERS VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

SOC Exploitation Domaine Yole is de ontvanger van de gegevens. In ieder geval geeft SOC Exploitation Domaine Yole de persoonsgegevens van de gebruiker alleen door aan een derde partij wanneer:

De gebruiker heeft vooraf zijn toestemming gegeven voor het delen van deze informatie,

SOC Exploitation Domaine Yole moet deze informatie delen met derden om de verwachte dienstverlening te kunnen leveren,

SOC Exploitation Domaine Yole wil de gebruiker laten profiteren van de aanbiedingen van de partner,

SOC Exploitation Domaine Yole is door een gerechtelijke of andere administratieve instantie verplicht om deze informatie te verstrekken.

SOC Exploitation Domaine Yole kan de persoonsgegevens van de gebruikers ook doorgeven aan derde dienstverleners voor statistische studies over het gebruik van de Site en voor het optimaliseren van de Site. In deze context zijn de persoonlijke gegevens van de gebruikers anoniem.

2- DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERZAMELING

Via de Site verzamelt SOC Exploitation Domaine Yole gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

– terbeschikkingstelling en personalisatie van de Site
– beheer van de abonnementen op de nieuwsbrief (aan- en afmelden),
– commercieel en promotioneel aanbod van SOC Exploitation Domaine Yole.

SOC Exploitation Domaine Yole verbindt zich ertoe de door de gebruiker toevertrouwde persoonlijke informatie te verwerken en op te slaan in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dit enkel en alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van het nieuws van SOC Exploitation Domaine Yole en om hem prioritaire toegang te geven tot de aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van SOC Exploitation Domaine Yole.

3- BEHOUD VAN DE GEGEVENS EN VEILIGHEID

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld:

Voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement actief is en worden alle gegevens binnen 2 maanden na uitschrijving van een gebruiker verwijderd;

Voor de overige gegevens worden ze gedurende 2 jaar bewaard.

SOC Exploitation Domaine Yole heeft zich ingespannen om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze vervormd, beschadigd, vernietigd of toegankelijk worden door onbevoegde derden.

Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen volgens de stand van de techniek, met name op het gebied van informatiesystemen, getroffen.

SOC Exploitation Domaine Yole beheert echter niet alle risico’s die verbonden zijn aan de werking van het internet en wijst de gebruiker op het bestaan van mogelijke risico’s die inherent zijn aan het gebruik en de werking ervan.

4- GEBRUIKERSRECHTEN

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, in overeenstemming met de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op elk moment het recht heeft om zijn persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen door een verzoek (met nauwkeurige vermelding van het onderwerp van zijn verzoek) via het internet te sturen naar het volgende adres:

infocamping@layolewineresort.com

Of per post naar het volgende adres:

Exploitation Domaine Yole
Domaine La Yole
34 350 Vendres

die SOC Exploitation Domaine Yole verplicht is binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, in overeenstemming met de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens, te allen tijde het recht heeft om zich, om legitieme redenen, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

5-COOKIES, NAVIGATIE EN LOCATIEGEGEVENS

Bij het bezoeken van de Site, en na aanvaarding van de voortdurende browsing van de gebruiker, kan een cookie worden geïnstalleerd en opgeslagen voor een periode van maximaal 13 maanden in het geheugen van de gebruiker of op de harde schijf van de gebruiker, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie identificeert u niet, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie met betrekking tot de navigatie op de Site (de bezochte pagina’s, de datum en tijd van het bezoek, enz.) vast te leggen.

Met de verstrekte cookies kunt u dat doen:

– om de navigatie op de Site te vergemakkelijken, de belangstelling en de ergonomie van de op de Site geraadpleegde diensten te verbeteren en de presentatie van de Site aan te passen;
– om informatie op te slaan met betrekking tot een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld (registratie of toegang tot de account) of tot producten die op de Site zijn gekozen (inhoud van een bestelmandje, enz.);
– om het aantal bezoeken aan de Site te tellen, en dus om statistieken op te stellen.

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de instellingen van zijn internetbrowser aan te passen. Dit zal echter resulteren in het verwijderen van alle cookies die door de browser worden gebruikt, inclusief de cookies die door andere websites worden gebruikt, wat kan leiden tot het wijzigen of verliezen van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan de site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarmee de gebruiker kan weten hoe hij zijn of haar cookie-voorkeuren kan wijzigen.

• Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Pour Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
• Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
• Pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
• Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Het uitschakelen van online cookies:

Categorie van de Cookie Desactivatie mogelijkheid
Analyse- en prestatie cookies Google Analytics
Cookies voor sociale netwerken Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Gebruik van online platformen voor het beheren van advertentiecookies:

Ga naar de Youronlinechoices-site, voorgesteld door de digitale reclameberoepsbeoefenaars die zijn gegroepeerd binnen de European Digital Advertising Alliance (EDAA), om cookies te weigeren of te aanvaarden die worden gebruikt door reclameberoepsbeoefenaars die lid zijn van deze vereniging.

Opgemerkt dient te worden dat het verwijderen van cookies het verwijderen van cookies de Site kan wijzigen of het zelfs moeilijk kan maken om door de Site te navigeren.

Veiligheid en vertrouwelijkheid op het netwerk

Berichten die u ons via het internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Totdat ze ons bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u geen onnodige, gevoelige of derde persoonlijke of vertrouwelijke informatie vrijgeeft. Bovendien kan de aanduiding van de herkomst van de elektronische berichten die wij ontvangen vervalst zijn. Indien u ons dergelijke informatie wenst te verstrekken, gelieve dan gebruik te maken van de postdienst. Bijgevolg zullen geen klachten, verklaringen of verzoeken om advies die per internetbericht worden verzonden, in aanmerking worden genomen. Gelieve uw aanvragen uitsluitend per post te doen. Voor meer informatie over de te volgen procedures of onderzochte zaken kunt u schriftelijk contact opnemen met SOC Exploitation Domaine Yole.

RESPECT VAN HET AUTEURSRECHT

Gebruik van site informatie en copyright

Het gebruik van enig document van de website van SOC Exploitation Domaine Yole is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden voor privé-gebruik. Elk gebruik dat voor andere doeleinden kan worden gemaakt is uitdrukkelijk verboden. SOC Exploitation Domaine Yole streeft ernaar om, naar best vermogen, de juistheid en actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd te waarborgen. SOC Exploitation Domaine Yole behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Het waarschuwt bezoekers er ook voor dat het hun verantwoordelijkheid is om de informatie op een andere manier te controleren, inclusief het contacteren van het bedrijf. Daarom wijst SOC Exploitation Domaine Yole alle verantwoordelijkheid af: voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie; voor elke schade die het gevolg is van frauduleuze indringing door derden die leidt tot een wijziging van de op de site ter beschikking gestelde informatie; en meer in het algemeen voor elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen ervan, veroorzaakt door het feit dat eenieder toegang heeft gekregen tot de site of er geen toegang toe heeft kunnen krijgen, alsook voor het gebruik van de site en/of het krediet dat aan de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de site wordt verstrekt. Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site zijn gecreëerd exclusief eigendom van SOC Exploitation Domaine Yole of haar leveranciers, die geen andere licentie of recht verlenen dan die van het raadplegen van de site. De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is alleen toegestaan voor het exclusieve doel van informatie voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Alle op deze site genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven. Alle producten, logo’s en afbeeldingen op de pagina’s van deze site zijn eigendom van hun respectieve merken. De foto’s die de producten reproduceren zijn niet contractueel.

Technische informatie

Deze site is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, computermoeilijkheden, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudsredenen kunnen wij de site te allen tijde onderbreken.

Toepassing van het Franse recht

Niet-naleving van deze bepalingen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en bestraffing. Dit document wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Indien enige bepaling van deze tekst nietig, ongeldig of zonder rechtsgevolgen zou blijken te zijn, blijven alle andere bepalingen van toepassing.